Privacy Policy www.rouboskoring.nl

Document Privacy Policy, versie 1.1, 20 mei 2018

Over ons privacybeleid
Roubos Koring Design geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.rouboskoring.nl.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen.

Reacties
Roubos Koring Design weet dat het leuk is om te kunnen reageren op berichten, maar Roubos Koring Design heeft de mogelijkheid hiervoor voor deze website uitgeschakeld staan.

Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.


Contactformulieren
Roubos Koring Design maakt geen gebruik van formulieren. Als u contact wil zoeken kan dat via e-mail.


Cookies
Roubos Koring Design slaat geen cookies op.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Roubos Koring Design sluit video’s in die gepubliceerd zijn op het Foodie Record Vimeo (Pro) account (onderdeel van Roubos Koring Design) en video’s van derden die gepubliceerd zijn op bijvoorbeeld YouTube.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics
Roubos Koring Design maakt geen gebruik van Google Analytics.

Met wie we jouw data delen
Roubos Koring Design neemt jouw gegevensbescherming en privacywetgeving serieus. En daarom proberen we zo min mogelijk te delen. Toch zijn er een aantal partijen betrokken bij de totstandkoming en instandhouding van deze website. Als bezoeker van deze site heb je vooral te maken met:

Host:
Spango Internet BV
Bij deze partij heeft Roubos Koring Design de website ondergebracht. De host biedt ruimte op de server voor het laten draaien van websites en bijbehorende mailaccounts. Met deze hosts is een verwerkingsovereenkomst gesloten. Deze host kan worden ingezet als subverwerker en kan daarmee inzicht krijgen in de verzamelde gegevens en in de door de website gegenereerde informatiestormen.

Mailprovider:
Dit gebruik ik om klanten en betrokkenen op de hoogte te stellen van ontwikkelingen van opdrachten en communicatie over aanpassingen in drukwerk/webontwerp etc. Ik verstuur per mail geen gegevens die niet relevant zijn aan mijn dienstverlening. Ik laat mijn mail verlopen via de hosts die ik hierboven heb genoemd en maak geen gebruik van andere (gratis/online) mailprogramma’s om te communiceren met mijn klanten. Communicatie via e-mail bewaar ik net als administratieve gegevens. Belangrijke mails met inloggegevens bewaar ik zolang ik samenwerk met een klant. Als de samenwerking stopt, verwijder ik de inloggegevens of zet ik deze gegegevens door naar de klant en verwijder de gegevens daarna.

Accountant:
Ik maak gebruik van de een accountantskantoor. Het kantor heeft inzicht in mijn financiële afwikkeling van opdrachten en daarmee zicht op de geadresseerden. Persoonsgegevens als Naam, Straat, postcode, woonplaats en rekeningnummer waarmee facturen worden voldaan (en de daarmee vrijgekomen betalingsgegevens als banknummer/bank). Deze administratieve gegevens bewaar ik 10 jaar. De accountants bewaren deze administratieve gegevens ook volgens de geldende wetgeving.

Drukker:
Voor het vervaardigen van drukwerk maak ik vooral gebruik van de diensten van drukker Drukwerkdeal. Ik lever documenten die de opdrachtgeven goed heeft gekeurd aan om te laten drukken. Informatie die op deze uitingen staat, zijn zichtbaar voor Drukwerkdeal. Drukwerkdeal bewaart de opdrachten, zodat een herhaalopdracht snel kan worden uitgevoerd. Als drukwerk direct naar het adres van een klant moet worden gestuurd, zullen zij de adresgegevens + naam van de klant opnemen in hun systeem. De ontwerpen die ik maak bewaar ik, tenzij de klant vraagt om deze ontwerpen te verwijderen.

Vimeo:
Een online videoplatform waar ik een PRO abbonnement heb afgesloten om de video’s die ik maak te uploaden, voor te leggen aan klanten en te publiceren als ze klaar zijn. Deze video’s blijven staan op mijn Vimeo account zolang de opdrachtgever dit wil. Vimeo biedt de mogelijkheid video’s te delen op andere website, social media of via email.


Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze maniier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen
Roubos Koring Design stuurt jouw gegevens niet door.


Hoe we jouw data beveiligen
Door gebruik te maken van hosts die hun server optimaal beveiligen. Door geen gebruik te maken van formulieren, reactiemogelijkheden en door bewust om te gaan met gegevens.


Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Roubos Koring Design op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij de coorespondentie met u bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Roubos Koring Design. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de
gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Roubos Koring Design
www.rouboskoring.nl

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roubos Koring Design: info@rouboskoring.nl.


Mail: info@rouboskoring.nl • Tel: +31 (0) 30 238 05 03